Om Stöd och Matchning (S T O M)

VAD GÖR MAN PÅ S T O M ?
Tillsammans med din handledare börjar ni att undersöka nuläget. Vilka är dina mål och vad behöver du för att nå dem? Ni gör en gemensam planering med ett schema och planerar in aktiviteter som passar dig. Den schemalagda tiden utgör 75 % av din arbetsförmåga. Du har enskilt samtal med din handledare en gång per vecka med kontinuerlig uppföljning.

HUR FUNGERAR DET?

BEHÖVS DET NÅGRA FÖRKUNSKAPER?
Nej, du behöver inte ha några speciella förkunskaper, men du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och göra ansökan via dem.

VAD LEDER S T O M TILL?
Målet att hitta ett passande arbete eller utbildning! För att nå målet får du hjälp med kontakter i aktuella företag/arbetsgivare genom att ta del av vårt stora nätverk. Eftersom du får träffa vår duktiga Studie och yrkesvägledare har du rätt väglednig att hitta den utbildning som passar dig.

VEM KAN ANVÄNDA  SIG AV TJÄNSTEN S T O M?
Stöd och matchning vänder sig till dig som varit arbetssökande under en längre tid. 

Behöver du språkstöd hjälper vi dig gärna!