Våra tjänster

STÖD OCH MATCHNING PÅ ASPERE KARRIÄRUTVECKLING
Vi som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen har glädjen att kunna erbjuda dig som söker nytt jobb eller vill gå vidare till studier genom stöd och matchning kopplade till ditt individuella mål och dina förutsättningar. Vi har ett stort kontaktnät ute bland potentiella arbetsgivare och stor kunskap om var jobben finns. Vi hjälper dig att stärka ditt personliga varumärke så att du känner dig trygg när du söker jobb. Hos oss deltar du på inspirerande workshops och det finns alltid någon som står redo att hjälpa dig. Förutom din individuella handledare så kommer du att träffa engagerade föreläsare och coacher varje vecka.

Genom vår långa erfarenhet av yrkesinriktade utbildningar med tillhörande praktik har vi skaffat oss en gedigen branschkännedom inom framförallt försäljning och serviceyrken.

Syftet är att din upplevelse ska vara exklusiv, inspirerande och ge dig konkurrensfördelar som ökar möjligheter till anställning eller studier.

Vi arbetar utifrån varje individs behov och förutsättningar. Tillsammans gör vi en gemensam planering och ett individuellt schema för din tid hos oss. Alla våra workshops och seminarier syftar till att du ska ta dig ut i arbete eller till studier. I vårt nätverk av företag finns en referensgrupp som representerar olika branscher.

Vi har kontinuerlig avstämning med denna grupp som ger oss input kring arbetsmarknadens behov, kunskap och kompetenser. Samt hur de olika branscherna behov ser ut. Detta använder vi som underlag när vi gör den gemensamma planeringen, när vi uppdaterar innehållet i våra seminarier, workshops och i valet av våra studiebesök. Att matcha varje individs kunskap och kompetens med arbetsmarknadens efterfrågan är av största vikt för att snabbt komma ut i jobb eller i studier.

Vår styrka är vårt engagemang i varje enskild individs positiva utveckling! Din framgång är vår framgång!
Boka möte, kom och ta en Swedish-fika så berättar vi mer vad vi kan göra för just dig!

VI SKRÄDDARSYR EFTER DINA BEHOV 
De aktiviteter som du väljer ska alltid syfta till att du får ett arbete eller kan påbörja och genomföra en utbildning på snabbast möjliga sätt.

Aktiviteter som vi erbjuder; 

 • Kartläggning och individuellt stöd och mentorskap                                   
 • Hitta och söka jobb
  - Omvänd rekrytering och dolda jobb – var finns dom
  - Skapa säljande ansökningshandlingar och följa upp sökta jobb          
  - Intervjuträning
 • Skapa mötesplatser mellan dig och potentiella arbetsgivare                    
 • Studie och yrkesvägledning
 • Studiebesök
 • Seminarier och workshops                                                          
 • Dataundervisning
 • Språkundervisning
 • Samhällsinformation
 • Kortare utbildningsinsatser

Vår populära Pia Folkesson håller en intressant föreläsning.